OUTROS CONCELLOS

Ante o desgoberno do Concello, os dous concelleiros de Alternativa están a facer un traballo constante de fiscalización do Goberno municipal e de defensa das necesidades e demandas veciñais.

Na actualidade Alternativa ten no Concello de Culleredo a representación de dous concelleiros, que forman parte da oposición municipal.

Indrani Thais Palla Maceiras Concelleira e voceira do Grupo Municipal Alternativa dos Veciños Culleredo culleredo@alternativadosvecinos.org

Miguel Fraga Pulleiro Concelleiro culleredo@alternativadosvecinos.org

Últimas novas de Culleredo