Estrutura e representación

Os órganos internos do partido

A Alternativa gobérnase por órganos elixidos democráticamente nas Asambleas convocadas ao efecto, segundo os estatutos da entidade.

A Asemblea Xeral como órgano máximo de decisión.

A Comisión Permanente é o máximo órgano de direción. 

As comisións locais de seguimento de cada pobo ou parroquia, que controlan o traballo dos concelleiros e concelleiras.

Tamén existe a Comisión Executiva, un órgano de representación máis ampla no que está incluida a Permanente.

Outro órgano do que tamén forma parte a Permanente é a Coordinadora Comarcal de carácter máis territorial.

Por último, existe un órgano de Defensa da Militancia e Garantía de Dereitos.

Presidencia
Ángel García Seoane
Vicepresidencia
María José Varela Neira
Tesourería
José Antonio Franqueira Becerra
Secretaría Xeral
Felipe Louzán Lago
Vicesecretaría Xeral
Pablo Cibeira Taboada
Secretaría de Organización
Margarita Figueroa Vázquez

VOGAIS

1 Dexo José Manuel Díaz García
2 Dorneda Ruth Parada Varela
3 Iñás Óscar Deus Morlán
4 Maianca Montserrat Méndez Gómez
5 Nós Julia González Pose
6 Oleiros Manuel Sánchez Vilanova
7 Perillo Amy Díaz Díaz
8 Liáns Sara López Gómez
9 Serantes Andrés Sánchez Abanses
10 Carral 
11 Culleredo Narciso Marzoa Martínez
+ COMISIÓN PERMANENTE

Teñen como misión evaluar e axudar a definir o traballo de concelleiros e concelleiras, polo que o seu labor é fundamental na gobernanza municipal.

VOGAIS:

Arteixo Noelia Martínez Canosa

Bergondo Pablo Santiso Vázquez

Cambre Arantzazu (Ari) Blanco Suárez

Carral 

Cangas do Morrazo  Xurxo Xoán González Conde

Culleredo Iñaki Hermo Catoira

Fisterra José Raúl Gómez Rivera

Oleiros Francisco José Pita Pedreira

+ COMISIÓN PERMANTE 


Presidencia
Belén Taboada Casal
Secretaría
Rocío López Campos
Vogal
Xisela Velo García
Vogal
José Luis Viñal Abeleira