Política de privacidade

A través desta páxina web non se recollen datos de carácter persoal das persoas usuarias sen o seu coñecemento, nin se ceden a terceiros. 

A páxina web alternativadosvecinos.orgpode conter enlaces a sitios web de terceiros, cuxas políticas de privacidade son alleas á de alternativadosvecinos.org. Ao acceder a tales páxinas web, a persoa usuaria pode decidir se aceptar as súas políticas de privacidade e de cookies. Con carácter xeral, se navega por internet vostede pode aceptar ou rexeitar as cookies de terceiros desde as opcións de configuración do seu navegador.

A continuación, indicámoslle a información básica sobre a nosa política de privacidade:

Responsable do tratamento:

Os datos de carácter persoal que se puideran recoller directamente do usuario serán tratados de forma confidencial e quedarán incorporados á correspondente actividade de tratamento titularidade de Alternativa dos Veciños.

Finalidade do tratamento:

A finalidade del sitio web es la de informar sobre a actividade de Alternativa dos Veciños. A persoa usuaria consinte expresamente que os seus datos persoais sexan tratados para a remisión de información por vía electrónica (por exemplo: correo electrónico, redes sociais, etcétera).

Lexitimación do tratamento:

O tratamento dos seus datos realízase para o cumprimento da relación contractual entre o usuario rexistrado e o titular desta páxina web, así como cando a finalidade do tratamento requira o seu consentimento, para o cal habilitáronse os correspondentes formularios, que haberá de prestarse mediante unha clara acción afirmativa (por exemplo, mediante a aceptación da caixa correspondente á política de privacidade).

Conservación de datos:

Os datos persoais proporcionados polas persoas usuarias, xa sexa a través dos formularios de contacto ou a través do rexistro de usuarios na páxina web, conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coa finalidade para a que se recolleron e para determinar as posibles responsabilidades que se puideran derivar da mesma, ademais dos períodos establecidos na normativa de arquivos e documentación.

Comunicación de datos:

Con carácter xeral non se comunicarán os datos persoais a terceiros, salvo obriga legal.

Tratamento de datos de menores:

As persoas maiores de 16 anos poderán prestar validamente o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais a través desta páxina web. O tratamento de datos de persoas menores de 16 anos necesitará o consentimento dos seus proxenitores ou titores legais, cuestión que haberá de manifestarse nos formularios de contacto.

Dereitos das persoas interesadas:

Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición e limitación do tratamento e portabilidade dos seus datos, así como a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos, cando procedan, ante a Axencia Española de Protección de Datos; na Rúa Antonio Maceo, 3; CP: 15179 – Oleiros- A Coruña; ou no enderezo electrónico info@alternativadosvecinos.org.