rural

Zonas rurais de Cambre requiren atención

Zonas afastadas dos núcleos urbanos do municipio reclaman mais atención por parte do Goberno Municipal.

Alternativa dos Veciños reuniuse con varios veciños e veciñas de Anceis, Altamira, San Benito e Santa María de Vigo para tratar a situación de carencia que están a ter cos servizos básicos. Dende a mala xestión e organización da limpeza de fincas e cunetas, arquetas tupidas, carencia de rede de sumidoiros, mala ou nula conexión a internet, problemas de abastecemento de auga ou un servizo de transporte público deficiente foron algunhas das queixas que Alternativa dos Veciños recibiu por parte da veciñanza de ditas áreas.

O goberno non para de cementar as áreas de maior concentración de veciños como a Barcala, O Temple e Cambre, eliminando aparcadoiros. Núcleos que, ademais, carecen de espazos para ocio e deporte, así como zonas verdes.

Alternativa dos Veciños demanda unha maior atención os núcleos rurais totalmente esquecidos por parte do Goberno Municipal.

Novas relacionadas