regueiro

O proxecto de contención na praia do Regueiro atópase en exposición pública

Costas sacou a exposición pública un proxecto longamente demandado pola veciñanza e as persoas propietarias de parcelas na zona. A consolidación deses cantís resulta imprescindible e urxente, dado o ritmo ao que o mar está actuando sobre eses noiros. Tanto as fincas como a seguridade dos usuarios do areal vese comprometida debido aos frecuentes desprendementos.

Os distintos propietarios cederán gratuitamente os metros de terreo necesarios para acometer as obras de consolidación, que incluirán a construción dun paseo peonil na zona. A colaboración entre particulares e administracións permitirá sacar adiante o proxecto que agora se somete a exposición pública e que ten un custo estimado de máis de 1 millón de euros.

CONSULTA O PROXECTO

Novas relacionadas