centro de saude carral

O Valedor do Pobo responde ante o Servizo de Pediatría

Carral, 17 de agosto de 2020. – Unha simpatizante de Alternativa dos Veciños de Carral formalizou unha queixa ante o Valedor do Pobo a raíz da diminución do Servizo de Pediatría en febreiro.

O Valedor do Pobo responde a AV Carral e require ao Sergas que preste unha atención sanitaria ordinaria en Carral cando se produzan ausencias de persoal. A Oficina do Valedor do Pobo solicita á Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia que lle indique que medidas vai a adoptar para garantir a atención sanitaria en xornada ordinaria, cando se produzan ausencias regulamentarias dos sanitarios que prestan servizo nos Centros de Saúde de Carral e Cambre.

Ademais, o Valedor do Pobo solicitou que se lle remita a información sobre os medios de transporte dos que están dotados os Centros de Saúde e que permitan desprazar aos usuarios de Carral a Cambre cando se dean estas situacións, así como a dispoñibilidade dos mesmos.

Desde Alternativa dos Veciños de Carral esperamos que a Consellería de Sanidade tome boa nota dos requirimentos da Alta Institución e poña solución ao problema de pediatría en Carral. Se ademais isto serve para mellorar as liñas de transporte (que durante anos foron denegadas) sentirémonos máis satisfeitos.

Novas relacionadas