Complexo Deportivo 700x400

O Complexo Deportivo de Carral volve a estar activo

O Complexo Deportivo volveu a abrir as portas atendendo a un estricto protocolo de seguridade para diminuír o risco de contaxio pola Covid 19.

Estas medidas afectan ao ximnasio e ao desenvolvemento das actividades dirixidas. O documento reflexa o aforo máximo da dependencia (20 persoas), a obligatoriedade do uso de máscara, distancia interpersoal, emprego de toalla e desinfectar o material despois do uso.

Nas actividades dirixidas, o aforo será de 4 persoas e o monitor ou monitora, antes de despois de cada sesión levarase a cabo unha ventilación, limpeza, desinfección do material empregado e fregarase o chan.

Novas relacionadas