facturas negativas

Informes desfavorables de intervención nas facturas do Concello de Cambre

Unha política de feitos consumados para os plenos cambreses que na orde do día se leve a aprobación un recoñecemento extraxudicial de créditos cun informe negativo desde o Departamento de Intervención.

Alternativa dos Veciños considera que hai gastos que deberían estar previstos para así evitar o informe negativo da intervención. Trinta facturas cun importe total de 83.067,66 euros.

É inaceptable, porque isto dá certa facilidade para que existan gastos que se camuflen sen ter o procedemento de contratación adecuado e sen financiación prevista. Detraendo partidas destinadas a outros fins, ou impedindo que algunhas non se realicen.

Novas relacionadas