facturas negativas

Autónomos e microempresas de Oleiros poderán optar a subvencións para paliar a crise da COVID-19

Nos próximos días abrirase o prazo de solicitude de subvencións para persoas profesionais autónomas e microempresas que visen afectada a súa actividade como consecuencia da pandemia da COVID-19. Este programa ten por obxectivo principal mitigar os efectos negativos que están sufrindo estes profesionais e tratar así de garantir a continuidade e viabilidade económica da súa actividade, contribuíndo a xeración de emprego.

En total repartiranse 585.000 euros, dos que o Concello de Oleiros aporta 117.000 euros e a Deputación da Coruña a cantidade restante. A contía das axudas vai desde os 1.500 ata os 3.000 euros, dependendo das circunstancias de cada empresa e do número de traballadores afectados.

Poderán optar ás subvencións todas as persoas traballadoras autónomas con ou sen traballadores ao seu cargo e microempresas que teñan o seu domicilio fiscal en Oleiros e que se atopen nalgún dos supostos indicados a continuación:

– Que se visen afectados polo peche en virtude do disposto no RD 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma e a súa modificación aprobada no RD 465/22020, do 17 de marzo.

– Que non se visen afectados polo peche, pero cuxa facturación no 2º trimestre fiscal de 2020 se vira reducida polo menos nun 75% en relación coa media efectuada no semestre natural anterior ao estado de alarma.

– Que se visen na obriga de acollerse a un ERTE (Expedente de Regulación Temporal de Emprego

Está previsto que o prazo de presentación de solicitudes se realice entre os días 10 e 25 de novembro, a través da Sede Electrónica do Concello. Para obter máis información, as persoas interesadas poden contactar co Centro Municipal de Formación Isaac Díaz Pardo nos Regos mediante os teléfonos 981610319 e 981631706.

Novas relacionadas