asemblea_xeral_mera_18_outubro

Asemblea electoral aberta de Mera

Lugar:

Casa do pobo de Mera

Data:

08/11/2018

Hora:

20:30