contenedores 700x400

Alternativa traslada as queixas veciñais pola deficiente xestión do lixo

Son moitos os veciños e veciñas que nos trasmitiron o seu malestar polas deficiencias na recollida do lixo. Por isto no pleno de onte Alternativa demandou que se esixa a mellora do servizo ao Consorcio das Mariñas. Demanda que foi aceptada polo goberno municipal.

A veciñanza quéixanse do mal estado dos contedores, moitos deles con gran deterioro e a escaseza de limpeza dos mesmos. Tamén da mala distribución, resultando zonas nos que resultan escasos e noutras inexistentes. Noutros casos a queixa ven dada pola colocación inadecuada, obstaculizando a visión de vehículos e peóns, poñendo en risco a seguridade viaria.

Por outra banda, tamén hai un emprego inadecuado do servizo por parte dalgunha veciñanza. Polo que tamén solicitamos información sobre previsións de campañas de concienciación e información para mellorar o uso do servizo dende os fogares.

Accións que debería de realizar a empresa concesionaria, segundo o contrato do servizo, por estarlle cobrando á veciñanza ó servizo.

 

Novas relacionadas