p

Alternativa dos Veciños reparte unha publicación informativa

Para garantir o dereito á información da cidadanía, Alternativa dos Veciños repartiu o pasado sábado unha publicación no interior de La Voz de Galicia para informar sobre a xestión e as políticas desenvolvidas nos 8 concellos nos que estamos presentes. O custo deste boletín foi de 25 céntimos por exemplar, 7.500 euros en total que financia integramente a Deputación da Coruña a través dos fondos que se lle asignan a todos os partidos políticos en función ao número de representantes que teñen.

ENLACE DESCARGA

Related Posts