mapa malasa

Alternativa oponse ao incremento da edificabilidade mediante normas subsidiarias nos terreos de Maderas Lamelas

Unha vez máis, o pleno de hoxe en Cambre trae a modificación das normas subsidiarias para dar saída aos terreos de Maderas Lamelas afectados por un convenio antigo. Pretendendo o incremento do volume e da altura, respecto ao convenio inicial, así como superar a edificabilidade máxima marcada pola normativa vixente.

Alternativa dos Veciños votará en contra, xa que ademais, este tema deixa de novo a descuberto que non se está a traballar con teima no Plan Xeral. Xa que son varias as modificacións das normas subsidiarias abertas, como por exemplo nos lindes das Casas Bailly ou no Polideportivo de Anceis.

Ademais que estas normas subsidiarias están obsoletas e non contemplan o crecemento do municipio, nin a dan cumprimento á actual lei do solo 2/2016.
Estanse a empregar os recursos públicos nestas modificacións puntuais, e mentres o Plan Xeral de urbanismo sigue nun caixón.

Novas relacionadas