c

Alternativa de cambre votou en contra de dúas subvencións nominativas

Alternativa no pasado mes de xullo xa solicitou maior información sobre os proxectos que se van a realizar con estas subvencións para dúas das asociacións de empresarios do municipio. Posto que a información recibida foi imprecisa e insuficiente para xustificar o gasto de 33.300 euros.

O goberno municipal escusou o amparo de conceder estas subvencións nominativas na urxencia e necesidade da realización destes proxectos. Pero a documentación aportada para o tratamento deste tema non aporta os datos suficientes que xustifiquen tal urxencia nin necesidade, a pesar de que foi solicitada reiteradamente por este grupo municipal e o resto da oposición maior información, esta non foi apenas ampliada.

Isto motivou a o voto en contra de Alternativa dos Veciños de Cambre. “O goberno municipal con esta falta de datos, moi importantes para decidir o voto, forza a oposición a non poder votar a favor deste modo de dar as subvencións,” matiza Raúl Varela, voceiro de Alternativa de Cambre.

Novas relacionadas