Alternativa esixe melloras para a pista de Pravio

reixas

Alternativa esixe melloras para a pista de Pravio

As reixas da única pista polideportiva cuberta do municipio, presentan un estado de deterioro que resulta perigoso nalgún punto da instalación.

A denuncia da situación foi feita por Alternativa dos Veciños de Cambre a través de canles oficiais, esperando que o Goberno municipal resolva a situación coa maior celeridade posible.

Novas relacionadas